Forgot password Join CAA 中文
Current Location : Home  >  About CAA  >  Successive Councils
The 10th Council of Chinese Association of Automation
(Sorted by Strokes of Surnames)

President: Zheng Nanning

Vice Presidents: Wang Feiyu, Chai Tianyou, Zhang Jianwu, Zhang Jifeng, Chen Jie, Yang Mengfei, Wang Chenghong, Yu Haibin, Li Shaoyuan, Zhou Donghua, Gui Weihua, Chen Junlong

Secretary-general: Wang Feiyue (Concurrently)

Deputy Secretaries-general: Zhang Nan, Dai Qionghai, Sun Yanguang, Zhao Yanlong, Sun Changyin, Chen Jiming, Huang Hua, Shi Hongfang, Qiao Fei, Dong Hairong, Li Shi, Pang Chunlin, Sun Changsheng

Managing Directors: (65) Yu Haibin, Wang Li, Wang Wei, Wang Feiyue, Wang Chenghong, Wang Yaonan, Shi Hongfang, Tian Jie, Tian Yantao, Ning Bin, Zhu Qunxiong, Qiao Fei, Zhong Mingzhen, Liu Ding, Liu Pang, Liu Jizhen, Liu Derong, Guan Xinping, Sun Yao, Sun Changyin, Sun Yanguang, Su Hongye, Li Shaoyuan, Li Yuanqing, Li Zetao, Yang Mengfei, Shen Yi, Shen Lincheng, Song Yongduan, Zhang Nan, Zhang Guangxin, Zhang Jifeng, Zhang Jianwu, Zhang Duzhou, Chen Jie, Chen Guolong, Chen Minghai, Chen Junlong, Zhou Donghua, Zheng Nanning, Hu Changhua, Duan Guangren, Duan Zhisheng, Yu Ling, Fei Shumin, He Jianfeng, Zha Yabing, Qin Jirong, Gui Weihua, Jia Lei, Jia Yingmin, Gu Chunyuan, Chai Tianyou, Qian Feng, Xu Shengyuan, Gao Yanchen, Mei Tao, Jiang Changjun, Xie Shengli, Guan Xiaohong, Tan Tieniu, Xue Anke, Dai Qionghai

Directors: (198) Ding Jinliang, Yu Haisheng, Yu Haibin, Ma Xiaojun, Ma Yonghong, Wang Li, Wang Yong, Wang Wei, Wang jun, Wang Hong, Wang Wei, Wang Xin, Wang Feiyue, Wang Danli, Wang Wenhai, Wang Yongji, Wang Zhaokui, Wang Junzheng, Wang Chenghong, Wang Yingchun, Wang Jianfeng, Wang Zhixue, Wang Haibin, Wang Chaoli, Wang Yaonan, Mao Xia, Fang Yongchun, Deng Zhidong, Deng Xiaohua, Ai Zuhua, Shi Hongfang, Shi Xiangcong, Lu Ming, Lu Ziguang, Tian Jie, Tian Yantao, Feng Dongqin, Ning Bin, Qu Daokui, Lyu Jinhu, Zhu Jihong, Zhu Qunxiong, Qiao Fei, Qiao Junfei, Zhong Mingzhen, Hua Rong, Liu Ding, Liu Fei, Liu Min, Liu Sheng, Liu Pang, Liu Xin, Liu Jizhen, Liu Chenglin, Liu Guohai, Liu Yihua, Liu Derong, Guan Xinping, Xu Jigang, Xu Weisheng, Sun Yao, Sun Changsheng, Sun Changyin, Sun Yanguang, Sun Fuchun, Yang Chunhua, Lun Shuxian, Su Hongye, Su Jianbo, Du Pingsheng, Li Yuanchun, Li Shaoyuan, Li Zhengxi, Li Yuanqing, Li Zetao, Li Jincun, Li Yanhua, Yang Mengfei, Yang Haicheng, Xiao Min, Wu Gang, Wu Si, Wu Min, He Wei, He Jianbo, He Yingzi, Yu Zhengtao, Yu Xinghuo, Zou Yun, Zou Yumin, Xing Ruijie, Wang Xiaofan, Wang Daohui, Shen Yi, Shen Lincheng, Song Yongduan, Zhang Nan, Zhang Rutong, Zhang Jinggang, Zhang Huaguang, Zhang Wensheng, Zhang Guangxin, Zhang Jifeng, Zhang Hongli, Zhang Jianwu, Zhang Honghua, Zhang Duzhou, Chen Chong, Chen Jie, Chen Jian, Chen Yunqi, Chen Qijun, Chen Guolong, Chen Zonghai, Chen Baoquan, Chen Minghai, Chen Junlong, Chen Jiming, Chen Yaobin, Fan Li, Fan Kai, Fan Yushun, Fan Duowang, Lin Xiaofeng, Luo' An, Luo Qiusheng, Ji Haibo, Shi Leyuan, Zhou Jie, Zhou Donghua, Zheng Nanning, Zhao Jiang, Zhao Guorong, Hu Jun, Hu Yu, Hu Xiaoping, Hu Changhua, Zhong Maiying, Duan Guangren, Duan Fajie, Duan Yubo, Duan Zhisheng, Hou Zhongsheng, Yu Ling, Jiang Bin, Hong Yiguang, Zhu Feng, Fei Shumin, He Jianfeng, Zha Yabing, Qin Jirong, Geng Zhiqiang, Gui Weihua, Jia Lei, Jia Yingmin, Gu Chunyuan, Chai Tianyou, Chai Yueting, Qian Feng, Xu Jinzhang, Xu Honghai, Xu Shengyuan, Xu Dianguo, Gao Shibin, Gao Huijun, Gao Mingzhang, Gao Yanchen, Gao Xinghai, Guo Lei, Guo Weijun, Xi Ning, Huang Wenjun, Huang Dexian, Mei Tao, Cao Jianfu, Liang Liqiang, Dong Hairong, Jiang Changjun, Han Jianda, Cheng Lianglun, Jiao Liucheng, Zeng Saixing, Xie Gang, Xie Shengli, Zhen Yashan, Xie Yongchun, Cai Bogen, Cai Qinan, Guan Xiaohong, Tan Min, Tan Tieniu, Xiong Fanlun, Yan Wenjun, Pan Quan, Xue Anke, Dai Qionghai

Honorary Directors: (29) Wang Tianran, Wang Wenhai, Wang Xingyu, Wang Changli, Ren Dexiang, Liu Jie, Liu Liangdong, Sun Youxian, Sun Bailin, Sun Zengqi, Wu Cheng, Wu Qidi, Wu Hongxin, Zhang Liqing, Zhang Dejiang, Li Guo, Li Yanda, Xiao Tianyuan, Shao Shihuang, Chen Hanfu, Zhou Kang, Xi Yugeng, Guo Lei, Huang Jie, Huang Lin, Cheng Daizhan, Han Chongzhao, Mui Jimin, Dai Ruwei

Special Consultants: Wang Tianran, Wang Changli, Bao Weimin, Sun Youxian, Li Yanda, Wu Hongxin, Wu Qidi, Wu Cheng, Chen Hanfu, Zhou Kang, Xu ZongBen, Guo Lei, Xi Yugeng, Huang Lin, Huang Ruisong, Dai Ruwei