Forgot password Join CAA 中文
Current Location : HomeAbout CAA  >  Leaders of CAA
Leaders of CAA

President

Zheng Nanning

Vice Presidents

Sorted by Division of Labor

 • Dai Qionghai

 • Chen Jie

 • Gui Weihua

 • Wang Chenghong

 • Zhang Jianwu

 • Zhang Jifeng

 • Yang Mengfei

 • Yu Haibin

 • Li Shaoyuan

 • Zhou Donghua

 • Chen Junlong

 • Hou Zengguang

Chief Supervisor

Wang Feiyue

Supervisors

Sorted by Division of Labor

 • He You

 • Lu Renquan

 • Luo Jun

 • Ning Bin

 • Peng Qinke

 • Qian Feng

Secretary-general

Zhang Nan

Deputy Secretaries-general 

Sorted by Division of Labor


 • Chen Jiming

 • Deng Fang

 • Dong Hairong

 • Fu Jun

 • Gao Huijun

 • Huang Hua

 • Qiao Fei

 • Shi Hongfang

 • Sun Changsheng

 • Sun Changyin

 • Sun Yanguang

 • Wang Tan

 • Xie Haijiang

 • Xin Jingmin

 • Zhao Yanlong

 • Zhou Jie

 • Zhang Jun


Standing Directors

Chen Jie

Chen Junlong

Dai Qionghai

Ding Jinliang

Dong Hairong

Du Wenli

Feng Jianghua

Fu Jun

Gao Huijun

Gu Chunyuan

Guan Xinping

Gui Weihua

Hou Zengguang

Hu Changhua

Jiang Changjun

Li Shaoyuan

Li Yuanqing

Li Zetao

Liu Pang

Liu Derong

Liu Ding

Lyu Jinhu

Qiao Fei

Shao Baiqing

Shi Hongfang

Song Jiqiang

Song Yongduan

Su Hongye

Sun Fuchun

Sun Jian

Sun Yanguang

Sun Changyin

Tan Tieniu

Tang Xiuguo

Tian Yantao

Wang Chenghong

Wang Haifeng

Wang Junzheng

Wang Wei

Wang Wei

Wang Yaonan

Wu Guozheng

Wu Meiping

Xie Shengli

Yang Mengfei

Yu Haibin

Yu Ling

Yuan Li

Zhang Chenghui

Zhang Guangxin

Zhang Huaguang

Zhang Jifeng

Zhang Jianwu

Zhang Lei

Zhang Nan

Zhang Wenlin

Zheng Nanning

Zhou Donghua

Zhu Qunxiong

Zeng Zhigang


Directors

Ai Xing Bian Aimin Cao Jianfu Zeng Peng Zeng Saixing Zeng Zhigang
Chang Tianqing Chen Hong Chen Jiming Chen Jiajin Chen Jian Chen Jie
Chen Junlong Chen Minren Chen Qijun Chen Yun Chen Zonghai Dai Qionghai
Deng Fang Deng Xiaohua Deng Zhidong Ding Jinliang Ding Xianfeng Dong Hairong
Dong Hongli Du Pingsheng Du Wenli Duan Zhisheng Fang Yongchun Fang Fang
Feng Jianghua Fu Jun Gao Huijun Geng Zhiqiang Gu Chunyuan Guan Xinping
Guan Xiaohong Gui Weihua Guo Lei He Jianbo He Wei Hong Yiguang
Hou Zengguang Hou Zhongsheng Hu Changhua Hu Hanqing Hua Changchun Huang Hua
Huang Yunzhi Ji Changjiang Jia Kebin Jia Lei Jiang Bin Jiang Changjun
JIao LiuCheng Xie Yongchun Kang Mengzhen Kang Yu Li Lianghai Li Shaoyuan
Li Shihua Li Yongjie Li Yuxia Li Yuanqing Li Zetao Li Zhengxi
Liang Yuqi Liu Pang Liu Chenglin Liu Derong Liu Ding Liu Fei
Liu Fu Liu Guohai Liu Lianqing Liu Min Liu Tundong Liu Xin
Liu Yihua Lun Shuxian Lyu Jinhu Ma Lei Pan Quan Qiao Fei
 Qiao Junfei Shao Baiqing Shen Anwen Shen Bo Shen Lincheng Shi Hongfang
 Shi Xiangcong Shuang Feng Song Jiqiang Song Yongduan Su Hongye Su Xiaojie
Sun Fuchun Sun Jian Sun Yanguang Sun Yao Sun Changsheng Sun Changyin
Tan Tieniu Tang Lixin Tang Xiuguo Tian Yantao Tu Xuan Wang Chaoli
 Wang Chenghong Wang Chengshan Wang Haifeng Wang Hong Wang Jianfeng Wang Junzheng
 Wang Rujing Wang Tan Wang Wanliang Wang Wei Wang Wei Wang Wenhai
Wang Wu Wang Xiaodong Wang Yaonan Wang Yingchun Wang Zhaokui Wei Qinglai
Wu Gang Wu Guozheng Wu Meiping Wu Min Wu Xinyu Xie Gang
Xie Haijiang Xie Shengli Xin Jingmin Xing Ruijie Xiong Rong Xu De
 Xu Dianguo Xu Shengyuan Xu Jigang Xue Jianru Yang Chunhua Yang Guanghong
Yang Mengfei Yao Yu Yu Haibin Yu Haisheng Yu Yao Yu Zhengtao
Yu Ling Yuan Li Yuan Yong Zhang Chenghui Zhang Guangxin Zhang Huaguang
Zhang Jifeng Zhang Jianwu Zhang Junping Zhang Jun Zhang Lei Zhang Nan
 Zhang Tao Zhang Wenlin Zhang Wensheng Zhang Xiaogang Zhang Xue Zhang Youhua
Zhao Jiang Zhao Jie Zhao Xiangyang Zhao Yanlong Zheng Nanning Zheng Song
Zhou Donghua Zhou Jie Zhu Qunxiong Zhu Feng Zou Fengshan Zuo Zhiqiang


Special Consultants

Bao Weimin Chai Tianyou Chen Hanfu Dai Ruwei Guo Lei
Huang Lin Huang Ruisong Li Yanda Sun Youxian Wang Changli
Wang Tianran Wu Cheng Wu Hongxin Wu Qidi
Xi Yugeng Xu ZongBen Zhou Kang


Honorary Directors

 Chai Tianyou Chen Chong Fan Duowang Fan Kai Fei Shumin
Guo Weijun Huang Dexian Jia Yingmin Liu Jizhen Liu Sheng
Luo' An Luo Qiusheng Mao Xia Qian Feng Qu Daokui
Shi Leyuan Tan Min Wang Daohui Wang Li Wang Yongji
Xiao Min Xiong Fanlun Xue Anke Zhang Duzhou Zhang Rutong
Zhong Mingzhen Zou Yun